Pastoraal gesprek

Training Pastoraal gesprek– Academie PKN

De Academie van de PKN geeft diverse trainingen die niet alleen feiten en kennis als onderwerp hebben, maar ook empathie, zorg en naastenliefde. Het inpassen van dergelijke onderwerpen in het ‘moderne leren’ is een uitdaging. Capital Rose mocht in nauwe samenwerking met het team van auteurs en deskundigen, de training ‘Pastoraal gesprek’ in zijn moderne, nieuwe vorm mede realiseren.

Daarbij werd er voor gekozen om veel van de deskundige, in audiovisuele vorm, kennis te laten overbrengen op de deelnemers van de training. Waarbij veel van de geschreven lesstof als ‘nalees’ en ‘verdieping’ stuk kon worden gelezen.

De training ‘Pastoraal gesprek’ wordt in principe blended gegeven, maar er kan voor worden gekozen alleen het e-learning deel te volgen. In de e-learning modules staan centraal; Eigen motivatie, gaven, valkuilen en visie op pastoraat. Een empathische houding en luistervaardigheden. Het eigen levensverhaal en het tot de kern komen in een pastoraal gesprek.

Bij keuze voor de blended variant komen daar bij; Het in praktijk brengen van de vaardigheden uit e-learning. Het verbinden met de ander en vaardigheden oefenen om het gesprek te verdiepen.

Al met al, is de training een opmerkelijk goed voorbeeld van het ‘modern leren’, ondanks of juist ook door de gevoelige lesstof. Waarmee opnieuw blijkt hoe belangrijk de totale samenwerking is tussen de auteurs en het Capital Rose team.

Translate