Ambtsdragers

Training Nieuwe Ambtsdragers – Academie PKN

Het was de Academie van de Protestantse Kerk Nederland al enige tijd duidelijk dat ook binnen de kerken het ‘moderne leren’ zijn intrede zou moeten gaan doen. Als gerenommeerd opleidingsinstituut werd voornamelijk gewerkt met ‘klassikaal onderwijs’ waarbij de deelnemers dikwijls moesten reizen om de diverse aangeboden trainingen te kunnen volgen.

Daarom werd besloten een pilot modern leren op te zetten, waarbij de training ‘Nieuwe Ambtsdragers’ de spits afbeet. De leerstof kan als enkel e-learning training of als blended e-learning training worden gevolgd.

In de training komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde; kennis maken met het ambt, structuur & opbouw van de PKN, de kerkorde, de kerkenraad als één geheel, samenwerken als team en beleid & bestuur. Deze lesstof werd ondergebracht in hanteerbare modules.

Omdat de training gevolgd moest kunnen worden door een breed scala aan cursisten met zeer uiteenlopende opleidingsniveaus, werd er voor gekozen om uit te gaan van een mix waarin de leerstof ‘verteerbaar’ kon worden gebracht. De combinatie van lezen en audiovisuele input werd bepaald, direct nadat de contouren van de training werden ontwikkeld. Capital Rose had de eer en het genoegen bij deze pilot te mogen aanschuiven in het contentteam, het begin van een goede samenwerking. Voor de cursus werd bij de start hoofdzakelijk als blendend e-learning training ingeschreven. Nu wordt de training steeds meer gevolgd als enkel e-learning training. Na het goed afronden van de training wordt door de Academie een certificaat verstrekt.

Translate