Over ons

WIE ZIJN WIJ

P

WAT WILLEN WIJ

Het vervaardigen van audiovisuele leermiddelen die zich zowel visueel als contentmatig kunnen meten met de beste geschreven lesstof

Wij zijn puriteinen. We geloven in de kracht van beeld. Het moet goed gemaakt zijn en herkenbaar. Vervaardigd met kwalitatief goed equipement en door mensen die weten wat ze doen.

Visuele effecten, animatiefilm, snelle montage en het gebruik van drones hebben bij ons alleen meerwaarde wanneer ze wat kunnen toevoegen aan het begrijpen van de inhoud. Lesstof wordt gemaakt om voor een langere periode gebruikt te worden. Daar houden we ook qua beeldopbouw rekening mee. Dit vereist een subtiele, goed toegepast styling van achtergronden, kleding en belichting. Zowel binnen als buiten.

Voor het optimaal gebruik van moderne visuele toepassingen in de lesstof, is het volgens de ‘Capital Rose filosofie’ absoluut noodzakelijk om als een hecht team met auteurs & editors van het contentteam samen te werken. Alleen dan past de visuele lesstof naadloos in een leermethode of andersoortige opleiding.

Uitgaande van het totaal integreren van de visuele lesstof met de geschreven delen, neemt het audio een belangrijke plaats in. Dit is dan ook nooit een sluitpost in een Capital Rose begroting. Goede verstaanbaarheid is een vereiste.

Dit alles om een eindproduct neer te zetten waar we als team, u en wij, trots op zijn. Daarbij houden we toch altijd het beschikbare budget in de gaten en communiceren alle beweegredenen transparant bij het maken van keuzes.

HOE WERKEN WIJ

P

WERKEN MET CAPITAL ROSE

Capital Rose heeft verstand van visuele lesstof, daarin zijn we gespecialiseerd. Maar we hebben geen moment de pretentie dat we de lesstof voor een leermethode, cursus of training zouden kunnen samenstellen.

In het moderne leren, zoals bij (blendend) e-learning sluiten wij aan bij het auteursteam. Wij zijn daar geen integraal onderdeel van. In een aantal fase tijdens de ontwikkeling van de lesstof schuiven we aan, om samen als team te bespreken in welke delen van de lesstof visualisatie een verrijking is. Waar en wanneer is ‘verbeelding’ een nuttig instrument om de stof inzichtelijker, rijker of begrijpelijker te maken? Of welke delen hebben we nodig om de juiste uitspraak te laten horen?

Kortom, echt teamwerk is noodzakelijk voor een optimaal product.

P

ONS BIDBOOK

Zeker bij de aanvang van een project, is er nog veel onduidelijk over de precieze omvang van de Capital Rose bijdrage. Toch is het onvermijdelijk om al in dit stadium over het budget te spreken. Daarom brengen we een ‘Bidbook’ uit.

Na de eerste briefing, waarin we zo goed mogelijk samen proberen vast te stellen wat er door Capital Rose zal worden bijgedragen aan de lesstof, brengen wij een eerste Bidbook uit. Hier beschrijven we zo goed als mogelijk het project, de toepassing daarvan, de beeldrechten en de te verwachten werkzaamheden die Capital Rose hiervoor zal gaan verrichten. Daarin noemen we ook het budget wat we denken nodig te hebben.

Omdat we er naar streven volkomen kostentransparant te werken, ziet onze opdrachtgever in de bijgestuurde calculatie, exact hoe en waaraan zijn budget wordt besteed. Vervolgens wordt in overleg met de opdrachtgever het Bidbook aangepast en wordt het definitief gemaakt.

Het in het Bidbook genoemde budget is ook het bedrag wat u gaat betalen aan Capital Rose. Alleen besproken en goedgekeurd ‘meerwerk’ kan dat veranderen, want budget is budget vinden wij!


De methode “Simply Business” werd door de Europese Unie gehonoreerd met de prestigieuze “BELMA gold award”. Het is de input en creativiteit van het gehele Cornelsen & Capital Rose team dat deze methode zo effectief en bijzonder maakt. Onze ideeën, visuals en films waren vanaf het eerste begin een belangrijk onderdeel van het project.

Translate