Deep Dive PwC

De ‘Springer Press’ Deep Dive

Samen met en in opdracht van ‘Kager-159 works’, was het Capital Rose team betrokken bij de ‘Springer Press’ Deep Dive voor PwC. De doelgroep bestaat uit jonge professionals van ongeveer 20-25 jaar oud die werken in ‘Reward Teams’ of andere teams binnen de business units ‘People and Organisation’. De cursus wordt gelanceerd als een blended cursus met interactieve trainingen.

In deze casestudy vinden real-life (drama) situaties met een dilemma, een geschil of een mogelijk geschil tussen het bestuur (leidinggevenden) en de raad van commissarissen (niet-leidinggevenden) over het beloningsbeleid van het bedrijf een plaats.

Capital Rose verzorgde de visualisatie van de ‘Kager-159 works’ scripts. Alle situaties werden opgenomen in de juiste kantooromgeving, met semi-professionele acteurs uit het bedrijfsleven, die het gevoel en de omstandigheden van dergelijke situaties kennen.

Taal; Continentaal Engels. De visuele input van het Capital Rose-team bij deze Deep Dive bestond uit zes films, stills, artwork en fotografie.

Translate