Kerkrentmeesters

Training kerkrentmeesters – Academie PKN

Kerkrentmeesters werken in een gebied waarin zowel geloof als harde economische wetten samenkomen. Dat maakt hun taak bijzonder en soms ook moeilijk. Goede scholing is voor deze ambtsdragers dan ook van wezenlijk belang, zowel voor henzelf als voor de gehele kerkelijke gemeente.

Een gemeente die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) bezit rechtspersoonlijkheid. De kerkenraad van een kerk bestaat uit ouderlingen en diakenen die de gemeente besturen. Toch zijn zij niet degene die de kerk in vermogensrechtelijke zin vertegenwoordigen, dat zijn de voorzitter en de secretaris van het college van kerkrentmeesters. Zij gaan contracten en verplichtingen aan bij vastgoedtransacties en personeelscontracten.

Daarom is het gebruikelijk dat (enkele) kerkrentmeesters ook zitting hebben in de kerkenraad. De kerkrentmeester hebben een breed werkterrein, denk daarbij aan  het meewerken aan het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening, geldwerving, het beschikbaar maken en houden van de kerkzaal en andere ruimten, het beheren van vastgoed, personeelsbeleid, opdrachtgever zijn van kosters en andere werknemers met een arbeidsovereenkomst, verzekeringen, enz.

De Academie van de Protestantse Kerk Nederland vond het belangrijk om de bestaande trainingen te moderniseren en actualiseren. De scholing van de Kerkrentmeesters werd daarbij als e-learning modules opgezet, aangevuld met een trainingscomponent. Capital Rose had de eer om voor deze training de visuele leerstof te mogen vervaardigen, e.e.a. in nauwe samenwerking met de content deskundigen.

Het was daardoor mogelijk om de bestaande en aankomende kerkrentmeesters op een moderne wijze te scholen in hun brede takenpakket, zonder dat ze “ten onder gaan” in eindeloze teksten van belangrijke, maar droge leerstof. Daarnaast kon ook het enthousiasme voor deze verantwoordelijke taak worden overgebracht door ervaren kerkrentmeesters en deskundigen.

Kerkrentmeesters is de laatste moderne e-learning training die door de Academie is opgezet en uitgevoerd. Daarmee is (voor nu) de modernisering voor de grote PKN opleidingen voltooid. Capital Rose kijkt met genoegen terug op de samenwerking in deze periode, geïnspireerd door het vakmanschap en bevlogenheid van de diverse content teams.

Translate