DSM-5

Van DSM-IV naar DSM-5 – Forta groep

De DSM is het ‘Handboek voor Classificatie van Psychische Stoornissen’

In de geestelijke gezondheidszorg zijn klachten en symptomen van patiënten veelal vaag, complex en onsamenhangend en wisselt de beoordeling van de ernst ervan sterk met de beoordelaar. Verder zijn er verschillende theorieën over dezelfde term. In een poging in deze chaos orde te scheppen is de DSM ontstaan, met zoveel succes dat het inmiddels in zijn vijfde versie over nagenoeg de gehele wereld wordt gebruikt. Een internationale groep psychiaters, psychologen en epidemiologen kwamen voor de American Psychiatric Association samen om een handleiding voor het gebruik van diagnostische termen samen te stellen. Daarmee is niet gezegd dat de DSM perfect is, maar het is wel het meest gehanteerde classificatiemiddel dat er is.

Het is dan ook ‘alle hens aan dek’ wanneer er een nieuwe of aangepaste DSM versie wordt uitgebracht. Duizenden gezondheidszorgmedewerkers moeten weten wat de verschillen tussen de voorgaande en de nieuwe DSM versie zijn én liefst zo snel mogelijk!

Forta groep realiseerde zich dat het bijscholen naar de DSM-5 veel, te veel, beslag zou leggen op de gezondheidssector. Daarom werd er gezocht naar een methode om de klassikale bijscholing zo kort als mogelijk te houden. Samen met Capital Rose werd een zeer betaalbaar concept ontwikkeld, waarin een heldere, ‘bijna klassieke’ uitleg wordt gegeven van de lesstof in een e-learning module, waarna vervolgens één klassikale les volstond om de betreffende gezondheidszorgmedewerkers in grote lijnen bekend te maken met de nieuwe DSM. Een prachtig voorbeeld (blended) modern leren.

Translate