Take it Easy

Take it Easy – Cornelsen

De korte methode “Take it Easy” van uitgeverij Cornelsen, Berlijn, is een instapmethode voor volwassenen die het Engels hebben beheerst, maar te weinig hebben toegepast. Alle films werden in en rond Cambridge opgenomen. Daarnaast werd gebruik gemaakt van Capital Rose footage behorende bij de methode “Easy English”, waaraan deze methode gelieerd is.

Uniek was het gegeven dat we mochten werken binnen de muren van het St. John College. Dit zeer oude Cambridge-college werd opgericht in 1511. Het stichtingsstatuut van 9 april van dat jaar werd bezegeld door de executeurs van de stichteres, Lady Margaret Beaufort, moeder van koning Henry VII. Alleen al dit college heeft de wereld negen Nobelprijswinnaars, zes premiers, drie aartsbisschoppen en ten minste twee prinsen opgeleverd. Het verleden is natuurlijk belangrijk, maar de mensen die hier wonen en werken, richten zich nu op onderzoek en nieuwe ideeën. Het college leidt een volgende generatie wetenschappers. Met andere woorden, het is een werkgemeenschap gericht op de toekomst.

Het Capital Rose team werkte nauw samen met Annie Cornford, die de scripts schreef en Susanne Schütz die de supervisie had namens het Cornelsen auteurs- en editorsteam. We zijn ook dank verschuldigd aan Ryan Conin, de pers-, publiciteit- en gemeenschapsfunctionaris van het St. John’s College. Hij maakte het mogelijk om te werken in en bij dit normaal hermetisch gesloten College.

Translate